Tuusulalaisten verotus vuodelle 2017

Tuusulan verot pysyvät ensi vuonna ennallaan lukuun ottamatta valtion sanelemia kiinteistöveron korotuksia.

Eilinen valtuusto päätti säilyttää kunnallisveron 19,50 prosentissa.

Yleinen kiinteistövero on ensi vuonna 0,93 prosenttia kiinteistön verotusarvosta, vakituisen asunnon vero 0,41 prosenttia, muun asuinrakennuksen kuten kesäasunnon vero 0,93 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan vero 3,93 prosenttia.

Hallintomalliehdotus

Alla vielä edelliseen blogi-kirjoitukseeni liittyen tiivistys ajatuksista Tuusulan uudeksi hallintomalliksi.
HALLINTOMALLI

 • Hallintoa pitää mieluiten yksinkertaistaa, eikä monimutkaistaa, jotta työssäkäyvät ihmiset kykenevät osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon.
 • Kunnanjohtajamalli säilyy -> seuraava valtuusto valitsee uuden kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan (5-7 vuotta).
 • Kunnanhallituksen puheenjohtajasta kokoaikainen (tai tilanteen mukaan puolipäiväinen) poliittisen prosessin johtaja. Poliittisen tasapuolisuuden nimissä voitaisiin soveltaa myös varapuheenjohtajien kohdalla.
 • Valtuuston puheenjohtaja lakisääteisten tehtäviensä lisäksi huolehtii erityisesti lähidemokratiakysymyksistä ja kontakteista kuntalaisiin.
 • Uuden kuntalain periaatteet johtamiseen -> kunnanhallituksen johtamisroolin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan roolin korostaminen.
 • Liikaa lautakuntia -> karsitaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Jäsenmäärä nostetaan 13.
 • Kunnan kehittämistoiminnot pitää niputtaa nykytilanteesta kunnanhallituksen johtamisroolin tukemiseksi -> kunnanhallitukseen kehittämis- ja konsernijaostot (kuntakehityslautakunta lakkautetaan).
 • SOTE-uudistus: rajapintakysymykset, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yms. -> valmistautuminen toteutukseen toimintoja uudelleen organisoimalla (esim. “kuntapalvelut” –toimiala).
 • Lähidemokratia -> alueellisten toimikuntien roolia vahvistetaan. Muut kuin lakisääteiset neuvottelukunnat lakkautetaan.
 • Kunnan läsnäoloa asiakaspinnassa tulee lisätä -> palvelualojen/tuotteiden asiakasfoorumit ja some-läsnäolo
 • Digitalisaatio -> mahdollistaa asiakkaiden kuuntelun, asiakkuuden hallinnan ja palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen.
 • Pelisääntökeskustelu, johtamissopimus